تیمم کردن دسته‌بندی نشده
تیمم کردن
موارد تیمم کردن اگر به دلیل خجالت، نتوانیم غسل جنابت کنیم، آیا تیمم بدل از غسل برای نماز...
2 ماه قبل