نمایش یک نتیجه

ذکر شمار فلزی نوار مشکی مهر ثامن کد 1

ذکر شمار فلزی مهر ثامن بدون نیاز به برق و باطری دارای گیره نگهدارنده است .به کمک این نوع  صلوات