شک در تعداد سجده اخبار
شک در تعداد سجده
شک در تعداد سجده‌ها سوال :  اگر بعد از برداشتن سر از سجده شک کنيم که يک سجده...
2 ماه قبل
مبطلات نماز اخبار
مبطلات نماز
مبطلات نماز   * مبطلات نماز ۱. از بین رفتن یکی از چیزهایی که باید در حال نماز...
3 ماه قبل
زمان پیدایش مهر برای سجده در نماز مسلمانان اخبار
زمان پیدایش مهر برای سجده در نماز مسلمانان
تاریخچه  پیدایش مهر برای سجده در نماز مسلمانان تاریخچه پیدایش مهر   تاریخچه پیدایش مهر مهر در نماز...
8 ماه قبل