نماز گزار
صندلی نماز نماز گزار

نماز گزار بايد به هر مقدار كه مى تواند ولو با تكيه دادن به ديوار و امثال آن بايستد، اگر شخص مي تواند حمد و سوره را ايستاده بخواند و ركوع را نمي تواند، مي تواند پس از حمد و سوره بر روي صندلي بنشيند. متاسفانه ديده مي شود برخي از سالخوردگان از منزل تا مسجد با عصا حركت مي كنند اما در نماز به اندازه يك حمد و سوره نمي ايستند!. بايد توجه نمود حتي اگر نتوان حمد و سوره را ايستاده بخواند و تنها تكبيره الاحرام را مي تواند بايستد؛ بايد چنين كند. از همان ابتدا نمي تواند روي صندلي بنشيند. پس تا آنجا كه امكان دارد بايد اجزاء و شرايط نماز را رعايت نمايد.

س: كسى كه مى‌تواند نماز را ايستاده بخواند ولى نمى‌تواند به سجده رود، ركوع و سجده را چگونه انجام دهد؟

ج) بايد به هر مقدار كه مى تواند ولو با تكيه دادن به ديوار و امثال آن بايستد سپس به مقدارى كه مى‌تواند ركوع رود و در صورتى كه نمى‌تواند از حال ايستاده به ركوع رود، روى صندلى و مانند آن بنشيند و به ركوع رود پس از ركوع اگر مى‌تواند با وضع شش موضع ديگر سجده بر زمين سرش را خم كرده و بر مهرى كه روى ميز قرار دارد سجده نمايد، بايد اين چنين كند و اگر نمى‌تواند، احتياط در آن است كه مهر را بالا آورده و پيشانى را بر آن گذارده و اگر از وضع مساجد شش‌گانه ديگر بر زمين هم معذور است وظيفه او سجده با ايماء و اشاره است.

س: کسى که سجده را روى صندلى به جا مى‌‌آورد آيا مى‌‌تواند با کفش نماز بخواند؟

ج) مانع ندارد مگر آنكه بتواند ساير مواضع سجده را بر زمين بگذارد كه در اين صورت مراعات آن لازم است. استفتائات جديد.

کیفیت نماز کسی که نمی تواند ایستاده نماز بخواند

پرسش : خانمی هستم مبتلا به دیسک کمر تا حدی که نمی توانم ایستاده نماز بخوانم می خواستم بدانم نشسته تکلیف چیست و چگونه باید نماز را به عنوان یک نماز گزار به جا آورم؟
پاسخ : در صورت امکان نشسته نماز بخوانید و اگر به این شکل هم ضرر دارد به پهلوی راست رو به قبله بخوابید و نمازتان را بخوانید و رکوع و سجده را با اشاره انجام دهید و چنانچه بتوانید روی صندلی نماز بخوانید و برای سجده میزی در مقابل خود بگذارید این نماز نسبت به نشسته و خوابیده اولویت دارد.
نشسته نماز خواندن کسی که پای مصنوعی دارد .

پرسش : بیمارانى که از پاى مصنوعى استفاده مى کنند و بدین وسیله نماز را ایستاده مى خوانند، گاه به علّت خستگى پا و یا احتمال زخم شدن آن، پاى مصنوعى را در آورده، نشسته نماز مى خوانند. لطفاً بفرمایید:
الف) آیا بر این افراد واجب است همواره به کمک پاى مصنوعى نماز را ایستاده بخوانند؟
ب) اگر ایستادن لازم بوده، تکلیف نمازهایى که در حال نشسته خوانده چیست؟
پاسخ : الف) اگر عسر و حرج نداشته باشد ایستاده نماز بخوانند، ولو با تکیه بر عصا و مانند آن باشد. و اگر موجب عسر و حرج و ناراحتى است نشسته نماز بخوانند.
ب) چنانچه جاهل قاصر بوده نمازهاى او صحیح است.
نماز قضای نشسته برای معذور و بیمار

پرسش : خواندن نمازهای قضا به صورت نشسته برای کسی که به صورت موقت (مثلا بر اثر بارداری یا بیماری) از قیام عجز است، چه حکمی دارد؟
پاسخ : خواندن نماز قضادر این حالت مانعی ندارد،البته اگر امید بهبودی دارد بهتر است صبر نماید و بعد از بهبودی بخواند یا از صندلی نماز استفاده نماید
نماز کسی که دستش شکسته است

پرسش : با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما. سوال من در این مورد است که: من بعد از تصادفی که کرده ام کتفم شکسته است و یکی از دستانم را نمیتوانم تکان دهم. و یکی دو روز است که میتوانم خم شوم و نماز ایستاده بخوانم ولی در هنگام سجده نمیتوانم دست چپم را بر زمین بگذارم در صورتی که اگر نماز نشسته بخوانم و مهر را بر روی یک صندلی بگذارم می توانم هر دو دستم را بر زمین بگذارم. حال سوال من این است که کدام صورت از نماز خواندن بهتر است. نشسته یا ایستاده؟
پاسخ : نماز را ایستاده انجام دهید بصورتی که نوشته اید.
نجس بودن صندلی چرخدار هنگام نماز

پرسش : نجس بودن صندلى چرخدار یا عصاى بیماران، براى نماز چه حکمى دارد؟
پاسخ : اشکالى ندارد.
ادامه دادن نماز به صورت نشسته یا خوابیده

در هر صورت برای اجرای فریضه الهی نماز میتوانید از صندلی های نماز فروشگاه ثامن دیدن فرمایید