حکم نماز روی پایه مهر: (( مرجع تقلید آیةالله العظمی وحید خراسانی))

حکم نماز روی پایه مهر :ابتدا برخی از احکام  سجده و رکوع را مطابق با فتوای حضرت آیةالله العظمی وحید خراسانی مشاهده بفرمائید:

مسئله حکم سجده :

حکم نماز روی پایه مهر
حکم نماز روی پایه مهر

 حکم کسی که نتواند به اندازه ركوع شرعى خم شود به گونه زیر است:

بر طبق مسأله ۱۰۴۵ ـ هرگاه نتواند به اندازه ركوع شرعى خم شود بايد به چيزى تكيه دهد و ركوع شرعى را به انجام داد، و اگر موقعى هم كه تكيه داده نتواند ركوع شرعى را به جا آورد ، در صورتى كه متمكّن از ركوع عرفى است ، بنابر احتياط واجب بايد ركوع عرفى را به جا آورد، و به سر هم در حال قيام اشاره به ركوع بنمايد ، و اگر نتواند به اندازه ركوع عرفى هم خم شود ، يا هيچ نتواند خم شود ، بنابر احتياط واجب موقع ركوع بنشيند و نشسته ركوع كند، و نماز ديگرى هم بخواند و براى ركوع آن در حال ايستادن با سر اشاره نمايد.

مراتب اشاره کردن براى افراد عاجز از ركوع:

بر طبق مسأله ۱۰۴۶ ـ كسى كه میتواند  براى ركوع با سر اشاره كند ، اگر نتواند با سر اشاره كند بايد به نيّت ركوع چشمها را ، هم بگذارد ، و ذكر آن را بگويد ، و به نيّت برخاستن از ركوع چشمها را باز كند ، و اگر از اين هم عاجز است بايد در قلب خود نيّت ركوع كند و ذكر آن را بگويد.

كسى كه امکان ايستاده يا نشسته ركوع رفتن را ندارد:

بر طبق مسأله ۱۰۴۷ ـ كسى كه نمى تواند ايستاده يا نشسته ركوع كند حتّى به مقدار لازم ، و فقط مى تواند در حالى كه نشسته است كمى خم شود ، بايد ايستاده نماز بخواند و براى ركوع کمی سرش را خم کند ، و در صورتى كه خم شدنش در حال نشستن به حدى باشد كه ركوع عرفى براى نشسته صدق كند ، احتياط واجب اين است كه نماز ديگرى هم بخواند ، و موقع ركوع آن بنشيند و به همان اندازه خم شود.

برای دیدن محصولات فروشگاه کلیک کنید

گروه کار داتیس

محتوا نویس : محدثه نجاریزدی