مهر و رکت شمار

<yoastmark class=

مهر نماز

زر شهرهای مذهبی  نظیر مشهد و کربلا ، مهر نماز  از خاک تربت آن شهر درست می شود .

که هرکدام شکل و طرحی خاص دارد. نوشتن نامه الله، آیه ای از قرآن و نام و تصویر گنبد ائمه معصومین(علیهم السلام) از جمله این طرح و تصویرهاست.

حکم نماز خواندن بر روی مهر چرک یا مهری که دارای نوشته و یا تصویر است ، پرسشی است که از برخی از مراجع استفتاء شده است .
در زیر می توانید پاسخ آیت الله وحید خراسانی و آیت الله سیستانی به برخی از این سؤال ها که از کتاب توضیح المسائل و یا استفتائات ایشان جمع آوری شده است، بخوانید.

مرجع تقلید
آیت الله وحید خراسانی

سؤال یا مسأله
مهر چرک چه احکامی دارد

جواب
باید بین پیشانى و آنچه بر آن سجده مى کند ، چیزى فاصله نباشد ، پس اگر مُهر به قدرى چرک باشد که پیشانى به خود مهر نرسد ، سجده باطل است ، ولى اگر مثلا رنگ مهر تغییر کرده باشد اشکال ندارد.

آیت الله سیستانی
آیا مهر های متحرک ثامن ( ضد شکیات) مورد قبول هست با اینکه حرکت میکند؟

جواب ایت الله سیستانی
هنگام سجده باید محل سجده استقرار روثبات داشته باشد و حرکت قبل از استقرار مانعی ندارد.
مهر چرک

آیا اگر مهری رنگش از حالت عادی تغییر کند و قهوه ای تیره بگیرد دیگر نمی توان بر رویان نماز خواند ؟ اگر نمی شود لطفا حد تیرگی آن را بیان نمایید.

باید اطمینان پیدا شود که پیشانی به خاک می رسد و لایه ای از چرکی بین آن دو حائل نمی شود .

مهر تصویر و نوشته دابر

خوتندن نماز  بر روی . مهرهایى که داراى تصاویر و نوشته هایى هستند البته از جنس مهر چه حکمى دارد؟

مانعى ندارد.

مهر و رکت شمار