تاریخچه  پیدایش مهر برای سجده در نماز مسلمانان

تاریخچه پیدایش مهر
تاریخچه پیدایش مهر

 

تاریخچه پیدایش مهر مهر در نماز مسلمانان به معنای پیوند و ارتباط عاطفی با خداست. این عمل به دو صورت انجام می‌شود؛ یکی با نشان دادن انگشتان دست به سمت آسمان و دیگری با نهادن پیشانی به زمین. این عمل از زمان پیامبر اسلام، محمد (ص) شروع شده است و به عنوان نشانه ای از فراگیری و انحصاری بودن اعتقادات دینی در میان مسلمانان به شمار می‌رود.

پیدایش مهر در نماز به دلیل تأثیرات فرهنگی و تاریخی قابل توضیح است. در زمان پیامبر، محمد (ص)، مردم عرب برای نشان دادن احترام و تعظیم خود به خدا، دست را بالا می‌بردند. اما با گذر زمان، این روش باعث شد که شخص برای نشان دادن احترام به خدا، به جای دست بالا بردن، پیشانی خود را به زمین بزند. این روش به دلیل ارتباط آن با تسلیم و خشوع نسبت به خدا، تبدیل به یک عمل مهم در نماز شده است.

گروه تولیدی مهر ثامن

با تولید انواع مهر های های نماز

مهر های رکعت شمار و …. انتخاب و خرید را برای شما اسان کرده است

 

برای دیدن فروشگاه ثامن و انواع محصولات ما کلیک کنید 
دنیا فرهیخته >>گروه کار داتیس